Thema: BOUWSECTOR - PROFESSIONEEL ONDERHANDELEN BINNEN DE BOUWSECTOR principes & casussen

DE HUIDIGE BOUWCONJUNCTUUR VERGT COMPETENTE ONDERHANDELAARS!

In de huidige economische context met stijgende prijzen van bouwmaterialen, energie en personeel, heerst bij alle bouwpartners onzekerheid.

Onderhandelen is een vak en dat vereist vak-kundig-heid en vergt competente onderhandelaars.
Bart Plevoets, Ann Eeckhout &
 Theo De Beir reiken u een duidelijke onderhandelingsstructuur en plan van aanpak aan, die elke deelnemer zal helpen bij zijn/haar komende onderhandelingen.

Bouwonderhandelingen belangen ieder aan die rechtstreeks of onrechtstreeks met een werf in aanraking komt: de bouwheer, aannemers en onderaannemers, architecten, studiebureaus, ingenieurs, deskundigen, stedenbouwkundigen, overheid, verzekeraars, product leveranciers, juridische dienstverleners, bemiddelaars ...

De kracht van een NEW DEAL ACADEMY opleiding is de perfecte mix van een juridische onderbouw, een psychosociale bovenbouw, de illustratie vanuit de praktijk en de toets aan de werkelijkheid. We hechten groot belang aan toepassingsoefeningen. Hiervoor doen we beroep op onze praktijkdocenten die u persoonlijk begeleiden, evalueren en bijsturen.
Praktische oefeningen zijn gebaseerd op echte conflicten, dossiers en bemiddelingen. Door het intentioneel bevorderen van interactie wordt peerlearning als effectieve leermethode ten volle bevorderd.

New Deal Academy is een erkend vormingsinstituut (FBC), met steun van de kmo-portefeuille.
Onze opleidingen zijn erkend door de Federale Bemiddelingscommissie en via individuele aanvraag bij OVB, ITAA, BIV ...

Geplande masterclasses & opleidingen

Coming soon.

Een vraag over onze opleidingen?