Thema: BOUWSECTOR

LAAT UW WERF NIET NODELOOS STILLEGGEN!

Bouwgeschillen en -onderhandelingen belangen ieder aan die rechtstreeks of onrechtstreeks met een werf in aanraking komt: de bouwheer, aannemers en onderaannemers, architecten, studiebureaus, ingenieurs, deskundigen, stedebouwkundigen, overheid, verzekeraars, productleveranciers, juridische dienstverleners, bemiddelaars ...
In het slechtste geval leidt het conflict tot het stil leggen van de werf, veel tijdsverlies en groteske boetes.
Leer op een positieve manier uit de impasse van het bouwconflict te raken.

Onderhandelen is een vak en dat vereist vak-kundig-heid en vergt comptente onderhandelaars.
We richten ons tot eenieder die rechtstreeks of onrechtreeks met de bouwsector betrokken is.

New Deal Academy is een erkend vormingsinstituut (FBC), met steun van de kmo-portefeuille.
Onze opleidingen zijn erkend door de Federale Bemiddelingscommissie en via individuele aanvraag bij OVB, ITAA, BIV ...

ONS AANBOD:
- professioneel onderhandelen binnen de bouwsector 
    - principes & casussen
    - special topics
- het bouwconflict uit de steigers via bemiddeling

PROFESSIONEEL ONDERHANDELEN BINNEN DE BOUWSECTOR
principes & casussen
Hoe pakt u een onderhandeling gerelateerd aan de bouwsector professioneel en efficiënt aan?

docenten: Bart Plevoets, Ann Eeckhout & Theo De Beir

data: najaar 2023.
PROFESSIONEEL ONDERHANDELEN BINNEN DE BOUWSECTOR - special topics
Onze ervaren docenten behandelen in detail één specifieke item.

TOPICS:
- mede-eigendom - 12 mei 2023 (Brugge) door Lieven Diependaele & Wouter Bleyenberg

najaar 2023:
- overheidsopdrachten
- verzekeringen
- architecten
- vergunningen

docenten: afhankelijk van het onderwerp
Bart Plevoets, Jean-Pierre Rammant, Eva Vandendriessche, Dirk Bottelier, Lieven Diependaele, Ann Eeckhout, Chris Schijns en Wouter Bleyenberg.
HET BOUWCONFLICT UIT DE STEIGERS VIA BEMIDDELING
Hoe slaag ik erin om op een bemiddelende wijze uit de impasse van een bouwconflict raken?

docenten:
- burgerlijke ingenieurs bouwkunde:
Jean-Pierre Rammant & Bart Plevoets
- advocaten: Eva Vandendriessche &
Dirk Bottelier

data: najaar 2023.

Een vraag over onze opleidingen?