foto van Bart Plevoets

Bart Plevoets

Docent bouwgeschillen.

Bart Plevoets

  • Docent bouwteam NDA
  • FBC-erkend bemiddelaar in sociale, burgerlijke en handelszaken
  • Voorzitter Bijzondere Commissie Bouw van de Federale Bemiddelingscommissie
  • Burgerlijk bouwkundig ingenieur
  • Master of Statistics
  • Gerechtsdeskundige EXP2264645
  • Deskundige, derdenbeslisser, arbiter, verzoener, bemiddelaar
  • Vennoot en mede-oprichter van Constat

Bart is actief als onafhankelijk deskundige en erkend bemiddelaar met meer dan 20 jaar ervaring in bouwkundige geschillen, brand- en explosieonderzoek.

Duurzame conflictoplossingen in de bouwsector zoals onderhandeling, bemiddeling, deskundigenonderzoek, bindende derdenbeslissing en arbitrage behoren tot zijn specialiteiten. Hierbij biedt zijn expertise een duidelijke meerwaarde in de oplossing van het geschil.

Sinds 2021 is Bart door de Federale Bemiddelingscommissie aangesteld als voorzitter van de Bijzondere Commissie Bouw met als missie de verankering van bemiddeling in de bouwsector.

Bart is tevens medeauteur van het bestendig handboek deskundigenonderzoek.

Contactgegevens

Contacteer Bart Plevoets