foto van David D

David D'Hooghe

Gastdocent specifieke opleiding 'bemiddelen in bestuurszaken' (bemiddelen met de overheid).

  • Gastdocent erkend bemiddelaar in bestuurszaken (bemiddelen met de overheid).
  • FBC-erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken.
  • doctoraatsdiploma in de rechten KUL met proefschrift over overheidsopdrachten.
  • deeltijds hoogleraar aan de KU Leuven waar hij een aantal vakken van administratief recht doceert (economisch bestuursrecht en rechtsbescherming tegen de overheid).
  • deelnemer aan het Mediating Disputes programma aan Harvard Law School (USA).
  • lid van het bestuursorgaan van de Vlaamse Vereniging voor Aanbestedingsrecht en het Genootschap Advocaten Publiekrecht.
  • gewezen advocaat-vennoot bij Stibbe Brussels.
  • sinds 2023 werd David benoemd als magistraat.

David is gespecialiseerd in grondwettelijk en administratief recht, in het bijzonder op het gebied van overheidsopdrachten, publiek-private samenwerking (PPS) en publieke infrastructuur.

Hij treedt op als juridisch adviseur van overheden (bv. Belgische staat, Vlaamse regering) en publieke en privéondernemingen. Hij behandelt bovendien tal van procedures voor het Belgisch Grondwettelijk Hof, de Raad van State en de rechtbanken. David heeft ook een uitgebreide ervaring in het opstellen van wetten en decreten.

David is de auteur van talrijke artikels met betrekking tot bovenvermelde gebieden, in het bijzonder over overheidsopdrachten en PPS.

Contactgegevens

Contacteer David D'Hooghe