foto van Theo De Beir

Theo De Beir

President New Deal Academy.
Hoofddocent in professioneel onderhandelen en bemiddelen.

Theo De Beir

 • President New Deal Academy
 • Hoofddocent in professioneel onderhandelen en bemiddelen
 • FBC-erkend bemiddelaar in sociale, burgerlijke en handelszaken
 • CEDR-erkend onderhandelaar
 • Collaboratief advocaat
 • Harvard Business Law School - program on "negotiation & mediating disputes"
 • Advocaat-partner De Beir Law+Mediation
 • Auteur van het boek 'de kracht van onderhandelen', Borgerhoff & Lamberigts.

Theo is een 'dealmaker', pur sang, een bemiddelingspraktizijn van het eerste uur. Hij verkoos steeds de creativiteit van een oplossing met meerwaarde boven het valse overwinningsgevoel voor de rechtbank. Zijn kennis van het vak, zijn gevoel voor humor en zijn rijke ervaring als docent staan garant voor een boeiende en interactieve opleiding.

Theo De Beir, mijn CV

Studies:

 • 1986: “Licentiaat in de Rechten” aan Katholieke Universiteit Leuven (KUL), cum laude
 • 1986: certificaat in internationaal handelsrecht (KUL)
 • 1986: certificaat internationaal & Europees handelsrecht (City of London Polytechnic)
 • 1987: “Diplôme de l’Institut Européen des Hautes Études Internationales” & “Certificat d’Études Supérieures des Communautés Européennes” (Nice)
 • 1987: advocaat Balie Brussel
 • 1993: oprichting advocatenkantoor DE BEIR & C°
 • 2005: Jean-Luc Vanraes wordt partner van het advocatenkantoor DE BEIR & VANRAES
 • 2006: erkend bemiddelaar in burgerlijke & handelszaken, en sociale zaken (FBC, AIA, bMediation)
 • 2013: “Negotiation & mediating disputes”, gecertifieerd Harvard Law School (Harvard-Boston)
 • 2014: Willem Meuwissen & Theo De Beir bundelen de krachten in AGREMENTOR, THE LAW FIRM
 • 2018: “Negotiation: dealing with difficult people and problems”, gecertifieerd Harvard Law School (Harvard-Boston)
 • 2019: CEDR-erkend onderhandelaar (Centre for Effective Dispute Resolution, London)
 • 2019: Theo en Willem richten het opleidingsinstituut AGREMENTOR, THE ACADEMY
 • 2021: Agrementor, the Academy wordt NEW DEAL ACADEMY
           Agrementor Brussels, the lawfirm wordt DE BEIR LAW+MEDIATION

Functies:

 • 2021-heden: voorzitter New Deal Academy
 • 2020-2021: voorzitter Federale Bemiddelingscommissie (FBC)
 • 2019-heden: vast lid Bijzondere Commissie voor Burgerlijke en Handelzaken van de Federale Bemiddelingscommissie (FBC)

 • 2013-heden: lid van de Raad van Bestuur van de Federatie van de Belgische Kamers van Koophandel
 • 2014-heden: jury Trends Legal Awards (Litigation & Arbitration) 

 • 2008-heden: secretaris-generaal van de Nationale Federatie van de Verandacontructeurs (NFVC), erkend door het Ministerie van Middenstand
 • 2003-heden: diverse mandaten als adviseur en/of bestuurder in meerdere ondernemingen en organisaties
 • 2012-2013: ondervoorzitter BECI (Kamer van Koophandel Brussel)
 • 2012-2015: bestuurder VOBA (Vlaamse Organisatie voor Bemiddeling en Arbitrage)
 • 2011-2014: voorzitter bMediation (vroegere BBMC – Brussels Business Mediation Center)2008-heden: lid uitvoerend comité en Raad van Bestuur BECI (Kamer van Koophandel Brussel)
 • 2010-2014: bestuurder VOKA Comité Brussel
 • 2001-2013: plaatsvervangend voorzitter Uitvoerende Kamer van Vastgoedmakelaars (BIV)1993: oprichter en voorzitter (tot 2003) van de nationale advocatenassociatie Belgavoka (sinds 2014 Avolink)

Docent:

 • 2008-heden: praktijkdocent Universiteit Antwerpen (UA) faculteit Rechtsgeleerdheid “Onderhandelen en Bemiddelen”, een verplicht college voor alle studenten 2eMaster
 • 2019-2022: praktijklector KU Leuven Faculteit Rechtsgeleerdheid “Onderhandelen en Bemiddelen”, een verplicht college voor alle studenten 1eMaster
 • 2016-2018: praktijklector KU Leuven Faculteit Rechtsgeleerdheid “onderhandelen voor juristen”
 • 2016-heden: docent aan Ehsal Management School (EMS, samenwerking tussen KUL & Odisee) voor opleiding tot familieadviseur, i.s.m. het Instituut voor het Familiebedrijf (IFB)
 • 2014-heden: docent voor de NOAB (balie Brussel) en het Vlaams Pleitgenootschap (VPG) aangaande bemiddeling in het algemeen en deelaspecten in het bijzonder
 • 2014-heden: docent voor Leuven Center of Collaborative Management (LCM), Student Association KU Leuven, aangaande bemiddeling
 • 2013-heden: docent aan het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding voor Magistraten (IGO) aangaande bemiddeling
 • 2006-heden: vast hoofddocent “opleiding tot erkend bemiddelaar” (bMediation)
 • 2012-2015: docent aan de Solvay Brussels School of Economics and Management “Executive Master in IT Management (IT law and forensics)”
 • 2013-2014: docent voor de vastgoedmakelaars (Vivo, BIV) voor de dagcursus “onderhandelen en bemiddelen” (Brussel & Nijvel in het Frans, Oostende, Antwerpen en Gent in het Nederlands)
 • 2014-heden: docent “Master Class: Waardecreatie bij de oplossing van technische conflicten” (Agrementor)
 • 2016-heden: docent “Master Class: Conflictonderhandelen voor Professionelen” (Agrementor)
 • 2018: docent voor griffiers “hoe omgaan met vragen van rechtszoekenden omtrent bemiddeling?”

Publicaties:

 • 2023: auteur boek "De kracht van onderhandelen", Borgerhoff & Lamberigts, 252p - 2e en herwerkte druk.
  "La puissance de la négociation", Borgerhoff & Langerigts, 250p.
 • 2023: mede-auteur boek "Rol, statuut en deontolgie van de bemiddelaar", Die Keure, 391p.
 • 2019: hoofdstukken “conflict”, “communicatie” en “de nieuwe bemiddelingswet doorgrond”, i.s.m. S. Ossieur & E. Lancksweerdt in het boek “Conflictafhandeling buiten de rechtbank” (Intersentia), L. DEMEYERE en S. RUTTEN (eds.)
 • 2019: artikel “Wat kunnen België en Nederland elkaar over zakelijke bemiddeling leren?” in Nederlands-Vlaams Tijdschrift voor Mediation en Conflictmanagement (Intersentia), i.s.m. Willem Meuwissen
 • 2016: hoofdstuk “Smaakmakers in het procesrecht. Over buitengerechtelijke recepten, vergeten vorderingen en exotische incidenten”, in “De kracht van bemiddeling en de rol van de advocaat en de magistraat” (Intersentia), J. FLO, L. JANSSENS en VLAAMS PLEITGENOOTSCHAP (eds.)
 • 2015: artikel “meerwaarde creëren in onderhandelen en bemiddelen”, in “Alternatieve geschillenbeslechting” van de ORDE VAN ADVOCATEN KORTRIJK – dept. Vorming en beroepsopleiding
 • 2014: artikel “Enquête betreffende de bemiddelings-mediationmarkt in België” in Nederlands-Vlaams Tijdschrift voor Mediation en Conflictmanagement (Intersentia)
 • verder heeft Theo nog talrijke publicaties op zijn naam staan inzake onderhandelen en bemiddelen.

Contactgegevens

Contacteer Theo De Beir

SUMMER SCHOOL 2024

Versterkt het najaar in? Neem deel aan Summer School 2024!…

Eind augustus staan 3 dagopleidingen voor jou geprogrammeerd:

- conflicthantering binnen mede-eigendom (Drongen)
- bemiddelend leiderschap (Ukkel)
- professioneel onderhandelen (Drongen)