Opleidingen tot ERKEND BEMIDDELAAR

Leer efficiënt en waardecreërend bemiddelen.

De geavanceerde communicatietechnieken werden ontwikkeld aan vooraanstaande Amerikaanse en Europese universiteiten, en worden toegepast bij het vinden van optimale oplossingen bij complexe onderhandelingen en het oplossen van zakelijke conflicten.

NEW DEAL ACADEMY biedt een topopleiding die vertrekt vanuit het conflict en het traject naar een oplossing. Gebracht door experten die met beide voeten in de dagelijkse praktijk staan van het bemiddelen, en die vele tientallen bemiddelingen tot een goed eind wisten te brengen.
De link met de praktische toepassing komt dus niet enkel uit academische boeken maar regelrecht uit de praktische realiteit van de bemiddelaar met al zijn uitdagingen.

Een absolute meerwaarde voor elke bemiddelaar in wording!

New Deal Academy is een erkend vormingsinstituut (FBC), met steun van de kmo-portefeuille.
Onze opleidingen zijn erkend door de Federale Bemiddelingscommissie en via individuele aanvraag bij OVB, ITAA, BIV ...


ONS AANBOD:
Na het volgen van de basisopleiding, heeft u de keuze uit volgende specialisatie-opleidingen:
- burgerlijke en handelszaken
- sociale en arbeidszaken
- familiale zaken

Basisopleiding tot erkend bemiddelaar
De basisopleiding die u klaarstoomt om erkend bemiddelaar te worden.

Volgende opleiding start op 28 september 2022.
Specialisatie burgerlijke en handelszaken
Bent u verwikkeld in een burgerlijk of handelsconflict?

Opleiding 2022 is reeds afgrond.
Volgende opleiding staat gepland voor begin 2023.
Specialisatie arbeids- en sociale zaken
Bent u verwikkeld in een arbeids- of sociaal conflict?

Volgende opleiding start op 5 mei 2022.
Specialisatie familiale zaken
Bent u verwikkeld in een familiaal conflict?

Opleiding 2022 is reeds afgrond.
Volgende opleiding staat gepland voor begin 2023.

Een vraag over onze opleidingen?

HERMAN VAN DE VELDE

"Een topopleiding, gebracht door experten die met beide voeten
in de dagelijkse praktijk van het bemiddelen staan."

Herman Van de Velde
voorzitter Van de Velde Lingerie