Thema: BOUWSECTOR

LAAT UW WERF NIET NODELOOS STILLEGGEN!

"Ervaren docenten met gerichte tips en tricks om vastgeroeste bouwconflicten op een minnelijke wijze te ontmijnen. Een absolute meerwaarde voor iedereen die actief is in deze materie."

Jean GIELEN
Adm. directeur BOUWBEDRIJF HOUBEN, Hasselt


Bouwgeschillen en -onderhandelingen belangen ieder aan die rechtstreeks of onrechtstreeks met een werf in aanraking komt: de bouwheer, aannemers en onderaannemers, architecten, studiebureaus, ingenieurs, deskundigen, stedebouwkundigen, overheid, syndici, verzekeraars, productleveranciers, juridische dienstverleners, bemiddelaars ...
In het slechtste geval leidt het conflict tot het stil leggen van de werf, veel tijdsverlies en groteske boetes.
Leer op een positieve manier uit de impasse van het bouwconflict te raken.

Onderhandelen is een vak en dat vereist vak-kundig-heid en vergt comptente onderhandelaars.

GEPLANDE OPLEIDINGEN IN 2024:

 • 26 augustus 2024: bemiddelen van conflicten binnen een mede-eigendom door Lieven Diependaele en Wouter Bleyenberg.
 • 19 september 2024: de rol van verzekeringen bij het bemiddelen van bouwgeschillen
  door Dirk Bottelier en Jean-Pierre Rammant.
COMING SOON:
 • het bouwconflict uit de steigers - bemiddelen en andere procesvermijdende methoden
  door Ann Eeckhout en Bart Plevoets.
 • bemiddelen en verzoenen bij vaststelling van gebreken in een bouwproject
  door Eva Vandendriessche en Jean-Pierre Rammant.
 • betwistingen over bouwvergunningen
  door Bart Plevoets en Chris Schijns.
 • verrekeningen ter discussie bij een bouwproject
  door Ann Eeckhout en Bart Plevoets.
 • hoe onderhandelen bij prijsherzieningen en termijnverlengingen bij projecten
  door Ann Eeckhout en Bart Plevoets.

New Deal Academy is een erkend vormingsinstituut (FBC), geregistreerd bij de kmo-portefeuille (DV.0236056 - subsidie tot 30%). 

HET BOUWCONFLICT UIT DE STEIGERS VIA BEMIDDELING
Over bemiddelen en andere procesvermijdende methoden.

Docenten: Ann Eeckhout & Bart Plevoets.
Coming soon.
PROFESSIONEEL ONDERHANDELEN BIJ MEDE-EIGENDOMMEN
Mede-eigendommen, een bron van conflicten en ergernis?

Docenten: Lieven Diependaele & Wouter Bleyenberg.
Eerstvolgend seminarie: 26 augustus 2024. (13u30-18u00)
DE ROL VAN VERZEKERINGEN BIJ HET BEMIDDELEN VAN BOUWGESCHILLEN
Bouwgeschillen en verzekeringen, hoe ga ik ermee om?

Docenten: Dirk Bottelier & Jean-Pierre Rammant.
Eerstvolgend seminarie: 19 september 2024. (13u30-18u00)
BEMIDDELEN EN VERZOENEN BIJ VASTSTELLING VAN GEBREKEN IN UW BOUWPROJECT
Gebreken in uw bouwproject, hoe gaat u ermee om?

Docenten: Eva Vandendriessche & Jean-Pierre Rammant.
Coming soon.
BETWISTINGEN OVER BOUWVERGUNNINGEN - HOE CONSTRUCTIEF ERMEE OM TE GAAN?
Hoe betwistingen over bouwvergunningen te benaderen en op te lossen.

Docenten: Bart Plevoets & Chris Schijns.
Coming soon.
VERREKENINGEN TER DISCUSSIE BIJ BOUWPROJECT
Discussie over de verrekeningen bij een bouwproject?

Docenten: Ann Eeckhout & Bart Plevoets.
Coming soon.
PRIJSHERZIENINGEN EN TERMIJNVERLENGINGEN BIJ UW BOUWPROJECT ONDERHANDELEN
Prijsherzieningen en termijnverleningen in uw voordeel onderhandelen.

Docenten: Ann Eeckhout en Bart Plevoets
Coming soon.

Een vraag over onze opleidingen?