foto van Hilde Vanthuyne

Hilde Vanthuyne

Docent opleiding 'bemiddelen in familiezaken'.

Hilde Vanthuyne

  • Docent opleiding 'bemiddelen in familiezaken' bij New Deal Academy
  • Master in pedagogische en psychologische wetenschappen, KUL
  • FBC-erkend bemiddelaar in familiezaken, bestuurszaken en sociale zaken bij bemiddeling-mediation.
  • Fervent fietser, Hilde bereidt zich voor op de Ronde van Vlaanderen.

Als master in de pedagogische en psychologische wetenschappen bouwde Hilde haar loopbaan uit in onderwijskundig beleidswerk, wetenschappelijk onderzoek aan de KU Leuven en als docent in het hoger onderwijs. Een stevig fundament voor de opstart in 2002 van een eigen praktijk waarin de integrale zorg voor het welbevinden van volwassenen en kinderen in relatie tot hun omgeving centraal staat. Hiertoe volgde Hilde zowel in binnen- als buitenland diverse opleidingen in complementaire zorg, systeemtherapie en deep change voor leidinggevenden.
Van 2017 tot 2019 behaalde Hilde aan de KU Leuven het diploma van bemiddelaar in drie specialisaties met name: familiale, sociale en bestuurlijke zaken en werd erkend door de federale bemiddelingscommissie. Die grondige en veelzijdige opleiding geeft haar de nodige vaardigheden om te kunnen faciliteren in complexe dossiers met meerdere partijen zowel in familiale context als op de werkvloer als in conflicten waar behalve de burger ook overheden betrokken zijn.
Haar maatschappelijk engagement vult Hilde in als gastdocent aan de KU Leuven-UCLL en als spreker op studiedagen en congressen. In het verleden werkte Hilde intensief mee aan de wetgeving op de complementaire geneeswijzen (wet COLLA) en als expert in het bepalen van een nationale en Europese norm voor patiëntgerichte zorg (NBN-CEN).
Tenslotte.. er is iets wat Hilde doorheen de jaren geleerd heeft van de kunst en dat is dat kunst toont dat de dingen niet moeten zijn zoals ze zijn... het is vaak datgene wat we vergeten wanneer we gevangen zitten in een conflict. Om die inspiratiebron ten volle te kunnen aanwenden, volgde Hilde de master in kunsteducatie aan de VUB.

Coordonnées de la personne à contacter

Contacteer Hilde Vanthuyne