CONGRES 'GOED.BETER.BEMIDDELD' 2023, weerom een voltreffer!

30 juni 2023
Blog Image

Erkende bemiddelaars en magistraten met relevante praktijkervaring legden in meerdere workshops zeer bevattelijk en praktisch uit hoe bemiddeling een oplossing kan bieden voor de rechtszoekende, de cliënt, de collega of zakenrelatie, de verzekerde of mede-eigenaar die in een conflict verwikkeld is.

Dit congres richtte zich specifiek tot personen die fungeren als doorverwijzer of actor.

9 juni 2023 – Bluepoint Antwerpen, van 14u-18u.

Na een korte verwelkoming door Luc Staudt (New Deal Academy) kon magistraat Annelien Verschaeve (Rechter, Voorzitter Schikkingskamer – Perswoordvoerder Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel) het publiek boeien met een krachtige uiteenzetting over de aanpak van de (nieuwe) schikkingskamer in Brussel.

In 2015 ging een pilootproject van start ter bevordering van de ADR binnen de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank van Brussel van start met o.a. als doel de partijen beter te begeleiden naar het juiste traject. De rechters van de schikkingskamer nemen hierbij een actieve rol in de conflictanalyse en de trajectbegeleiding. Sinds 1 september 2021 is er een volwaardige schikkingskamer geïnstalleerd. Deze evolutie draagt er toe bij dat bemiddelen minder onbekend en onbemind wordt. De rol van de advocaten – als eerste rechter van de zaak en vertrouwenspersoon – in de zoektocht naar (gemeenschappelijke) belangen en behoeften, waarbij het recht als middel of instrument en niet een doel op zich is, zal op lange termijn zal ongetwijfeld aan het succes bijdragen.

Hierna werd overgegaan tot twee boeiende en unieke groepsdebatten waar magistraten, advocaten en andere actoren vrijuit meningen mochten delen om via bemiddeling tot een betere conflictoplossing te komen.

In de eerste workshop werd de (gerechtelijke) bemiddeling voor niet (of niet ervaren) bemiddelaars belicht. Hier namen NDA-gastheer en advocaat & FBC-erkend bemiddelaar Lieven Diependaele en magistraat Tom Coeckelberg
(rechter Ondernemingsrechtbank Antwerpen) het voortouw, versterkt door magistraat Annelien Verschaeve vanuit het publiek.

In deze werkgroep werd vooral gedebatteerd over de cruciale rol van de actoren, de kansen voor de individuele advocaat en de advocatuur in het algemeen, alsook rol van de rechter in het bevragen naar de trajectkeuze en de informatie dienaangaande.

Bij de tweede workshop lag het accent op de gerechtelijke bemiddeling (voor erkende bemiddelaars). NDA-gastheer en advocaat & FBC-erkend bemiddelaar Joris Lagay nam hier het voortouw, samen met magistraat Lee Uyttenhove (rechter bij de bouwkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg Antwerpen). Hierbij kwamen vragen aan bod (vertrouwelijkheid, informatie naar de rechter, …) die telkens boeiende debatten mocht ontlokken.

In beide workshops werd keihard gewerkt, van gedachten gewisseld, overlegd en gediscussieerd, gebrainstormd. Het was een win-win voor zowel de docenten als de deelnemers.

Luc Staudt, directeur van New Deal Academy, bracht beide groepen terug bijeen, en luisterde aandachtig naar de round-ups die gebracht werden.

Theo De Beir, stichtend voorzitter van New Deal Academy, sloot deze leerrijke en boeiende namiddag af, en nodigde ons uit op de welverdiende receptie. Het werd een gezellig netwerkgebeuren.