ZOMERCONGRES 2022, een voltreffer!

28 juni 2022
Blog Image

Erkende bemiddelaars en magistraten met relevante praktijkervaring legden in meerdere workshops zeer bevattelijk en praktisch uit hoe bemiddeling een oplossing kan bieden voor de rechtszoekende, de cliënt, de collega of zakenrelatie, de verzekerde of mede-eigenaar die in een conflict verwikkeld is.
Dit congres richtte zich specifiek tot personen die fungeren als doorverwijzer of actor.

10 juni 2022 - Hotel Weinebrugge, van 14-18u.

Burgemeester & FBC-erkend bemiddelaar Dirk De fauw verwelkomde ons in zijn thuisstad Brugge, die schone. Hij deelde zijn eigen ervaringen binnen de bemiddeling met meer dan zestig deelnemers.

Hierna werd overgegaan tot twee boeiende en unieke groepsdebatten waar magistraten, advocaten en andere actoren vrijuit meningen mochten delen om via bemiddeling tot een betere conflictoplossing te komen. 

In de eerste workshop werd de focus gelegd op familiale bemiddeling. Hier namen NDA-gastheer en advocaat & FBC-erkend bemiddelaar Kristoff Simons en rechter Daniël Van den Bossche het voortouw. Daniël Van den Bossche is afdelingsvoorzitter REA Ovl, afd. Gent, rechter in familie- en jeugdrechtbank en lid van de Hoge Raad van Justitie. "Van strijdmodel naar participatiemodel", zo luidde de titel. De intro omvatte de rol van de rechter in de wetgeving, en evolueerde naar de aanpak in de Gentse familierechtbank. Kristoff focuste op het verloop van een familiale bemiddeling, "op pad van een familiaal conflict naar een akkoord".


Bij de tweede workshop lag het accent op burgerlijke en handelszaken. NDA-gastheer en advocaat & FBC-erkend bemiddelaar Lieven Diependaele nam hier de lead, samen met rechter Floortje Buyssens, rechter bij de ondernemingsrechtbank Gent, voorzitter van de schikkingskamer en gewezen FBC-erkend bemiddelaar. Onder het motto "onbekend is onbemind" maakte Lieven de deelnemers vertrouwd met het concept 'bemiddeling'. De rol van de rechter werd uitvoerig besproken, en rechter Buyssens lichtte het ontstaan van de schikkingskamer binnen de ondernemingsrechtbank Gent toe. Ze vervolgde haar uiteenzetting met de werking van de schikkingskamer Brugge, en legde aansluitend de nadruk op de cruciale rol van advocaten.


In beide workshops werd keihard gewerkt, van gedachten gewisseld, overlegd en gediscussieerd, gebrainstormd. Het was een win-win voor zowel de docenten als de deelnemers.

Luc Staudt, directeur van de New Deal Academy bracht beide groepen terug bijeen, en luisterde aandachtig naar de round-ups die gebracht werden.

Theo De Beir, stichtend voorzitter van de new Deal Academy sloot deze leerrijke en boeiende namiddag af, en nodigde ons uit op de welverdiende receptie, onder een stralend zonnetje.
Het werd een gezellig netwerkgebeuren.