Theo De Beir, de nieuwe voorzitter van de Federale Bemiddelingscommissie

15 janvier 2020
Blog Image

Theo De Beir werd vandaag verkozen tot nieuwe voorzitter van de Federale Bemiddelingscommissie.

“Ambitieus doch realistisch, nuttig en aangenaam”, zo omschrijft hij zijn actieplan.

Theo schuwt geen uitdaging, is zeer ambitieus en heeft er ‘goesting’ in. Hij wil er keihard voor gaan, en bemiddeling naar nieuwe hoogtes brengen.


Hij is sterk overtuigd dat de bemiddeling als alternatieve en complementaire geschillenbeslechting absoluut onontbeerlijk is. Vanuit deze overtuiging en gezien de juridische, sociale, economische en maatschappelijke noodzaak van de bemiddeling, is een krachtige Federale Bemiddelingscommissie noodzakelijk om op een overkoepelend niveau expertise en inzichten op te bouwen, te delen en uit te dragen over de verschillende geledingen van onze samenleving.

De Federale Bemiddelingscommissie is een centraal orgaan met als doel het waken op federaal niveau over de ontwikkeling én de kwaliteit van de bemiddeling, via de erkenning van bemiddelaars.

Theo kijkt er naar uit om met de nieuw verkozen ondervoorzitter, secretaris en alle leden van de Federale Bemiddelingscommissie samen te werken in het belang van bemiddeling in België, hét alternatief voor geschillenregeling. Hij schuwt geen uitdagingen en is enthousiast.

Alle informatie over bemiddeling en de Federale Bemiddelingscommissie vindt u op: www.fbc-cfm.be/nl.

Het AGREMENTOR-TEAM wenst Theo hartelijk te feliciteren!
We wensen hem veel succes en steunen hem in zijn nobel streven.