Bij conflicten stappen we nog al te vaak naar de rechter.

13 janvier 2022
Blog Image

14-10-2021: Bij conflicten stappen we nog al te vaak naar de rechter. En dan loopt het vaak vast in aanslepende procedures. Het kan nochtans sneller en efficiënter, via bemiddeling. Het aantal bemiddelingen kent dan ook een forse groei in ons land: +40% in de eerste jaarhelft. Dat blijkt uit de tweejaarlijkse barometer van de Federale Bemiddelingscommissie.

In het kader van de bemiddelingsweek nam Kanaal Z een interview af met voorzitter Theo De Beir.

https://kanaalz.knack.be/nieuws/40-meer-bemiddelingsprocedures-in-ons-land/video-normal-1789993.html