Permanente vormingen: de FBC ziet toe op de kwaliteitsgarantie van haar erkende bemiddelaars

6 juni 2021
Blog Image

De FBC waakt over de kwaliteit van bemiddeling in België doorheen de opvolging van vorming (zowel vaardigheden als kennis) van de erkende bemiddelaar.  Ze ziet erop toe dat de erkende bemiddelaar de ontwikkelingen binnen bemiddeling volgt en ze vereist een goed evenwicht tussen zijn/haar praktijkervaring en theoretische kennis.

De erkende bemiddelaar moet gedurende twee opeenvolgende jaren het bewijs leveren van ten minste 18 uren gevolgde permanente vorming, ongeacht het aantal verkregen erkenningen.

Deze permanente vorming dient tot één van onderstaande categorieën te behoren. Het totaal van 18 uur permanente vorming gespreid over twee jaar, mag het maximaal aantal uren toegeschreven aan iedere categorie niet overschrijden.

Categorieën:

  • kennis en vaardigheden (max. 18u)
  • intervisie en/of supervisie (max. 6u)
  • publicaties, lesopdrachten en/of gegeven vormingen/coaching (max. 6u)
  • begeleiding van een stagiair in bemiddeling (max. 6u)

U leest er alles over in de beslissing van de FBC.

De deadline voor het indienen van uw dossier 'permanente vorming', voorzien op 31.12.2020 werd uitzonderlijk verlengd tot 30.06.2021.